Pierwsza sobota miesiąca

Dziś pierwsza sobota.
Od tego miesiąca prowadzę w parafii różaniec na tę okoliczność.
Przygotowałam rozważania.
Wrzucam, gdyby ktoś chciał też się tak pomodlić. Może się komuś przyda.
Podziękował(a) 2Aniuszka aqq
«1

Komentarz

 • Pierwsza sobota miesiąca maja

  Maj to miesiąc, który Maryja wybrała, by po raz pierwszy przyjść do dzieci w Fatimie.
  Istotą przesłania w Fatimie jest wołanie o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, o wynagradzanie zranionemu Niepokalanemu Sercu Maryi.
  Jesteśmy tu by na to wołanie odpowiadać.

  Przyjdź Duchu Święty, bądź Panem tego czasu, tej modlitwy.
  Ty sam poprowadź.
  Daj łaskę pobożności i bojaźni Bożej byśmy potrafili tak modlić się, tak uwielbiać i tak kochać, jak tylko Ty możesz nas nauczyć i uzdolnić.

  "Maryjo Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś.
  Chcemy przez niego zadośćuczynić za nasze grzechy, grzechy naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata.
  Chcemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia.
  Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie.
  Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego."

  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

  TAJEMNICE RADOSNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

  Tajemnica 1. Zwiastowanie

  "Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy, której było na imię Maryja.
  Anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
  Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
  Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!”

  W tej tajemnicy powtarzamy Bogu w głębi serca jak Maryja:
  "Tak, Ojcze, tak jak Ty chcesz, bądź wola Twoja. Zgadzam się na wszystko, co chcesz uczynić z moim życiem.
  Zgadzam się, Boże, abyś wszedł w moje życie i – jeśli zechcesz –układał je po Swojemu, zupełnie inaczej niż ja mam to zaplanowane.
  Jezu, pozwalam, zrób ze mną, co tylko zechcesz."

  Maryjo, łaski pełna, nasze oddanie niech dokonuje się przez Twoje święte ręce.
  Bądź Matką naszej decyzji oddania Bogu, ucz pokory, pomagaj wytrwać i zawsze pełnić Bożą wolę.

  2. Nawiedzenie Elżbiety

  "Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
  A Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. "

  Maryja poszła usłużyć św. Elżbiecie.
  Elżbieta i jej nienarodzony syn rozpoznali Jezusa obecnego pod sercem Maryi.
  Maryjo wyproś nam łaskę takiego przyjmowania Jezusa w Komunii Świętej, aby to spotkanie z Nim nas przemieniało.
  Daj radość takiego noszenia Jezusa w sobie, że będziemy promieniować nią na każdego, kogo spotkamy.
  Aby Twój Syn szedł w nas wszędzie tam, gdzie jesteśmy, przemieniał nas i dotykał łaską tych, z którymi się spotykamy.
  Przynaglał do pójścia z pośpiechem, by służyć.


  3. Narodzenie Pana Jezusa

  "Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,
  Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
  Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie"

  Jezus odrzucony jeszcze przed narodzeniem.
  Pukali, szukali, prosili - nie było dla nich miejsca.
  Ale narodził się.
  "Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli."
  Przychodzisz, jesteś, a tak wiele serca jest dla Ciebie zamkniętych.
  Obojętnych, lekceważących, oziębłych. Tak wielu bluźni, odrzuca, przeklina, profanuje.

  W tej tajemnicy chcemy adorować i uwielbiać Cię Jezu ukrytego pod postacią nowonarodzonego dziecka i białego Opłatka.
  W obu przypadkach tak bezbronnego, oddanego w ręce ludzi, że można z Nim zrobić wszystko.
  Chcemy naszym uniżeniem, miłością i uwielbieniem wynagradzać Tobie te wszystkie zniewagi.
  Maryjo, święty Józefie, aniołowie i święci, weźcie w swoje ręce to nasze pragnienie, uczcie nas takiego trwania w uwielbieniu, w zapatrzeniu w Jezusa jakie jest Waszym udziałem.

  4. Ofiarowanie w świątyni

  "A gdy Rodzice wnosili do świątyni Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, Symeon błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie”

  Maryja ofiarując Bogu to, co dla Niej najcenniejsze usłyszała bardzo trudne słowa: Twoją duszę miecz przeniknie.
  Z pewnością nie jest niczym przyjemnym usłyszeć coś takiego, a mimo to jest to tajemnica radosna.
  Radość z cierpienia dla Boga, radość, która nie jest z tego świata.

  Wierzyć to być do końca wiernym także wtedy, gdy przenika nas jakiś miecz boleści, jakaś poważna próba czy niezawinione cierpienie.
  Maryjo pomóż nam wytrwać wtedy, gdy będzie trudno.

  5. Odnalezienie Pana Jezusa

  "Został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. A Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”

  Maryja z Józefem zgubili Jezusa… Wydaje się to nieprawdopodobne, ale tak się stało.
  Tajemnica piąta to radość z odnalezienia Pana Boga w naszym życiu.
  Ale żeby Go odnaleźć, najpierw trzeba było Go zgubić.
  Ileż razy Bóg musiał nam zabrać coś, co wydawało się nam ważne, po to, abyśmy mogli odnaleźć Jego, który naprawdę jest najważniejszy?
  Wielu nawet nie wie, że Go zgubiło, zatrzymując się na poziomie zewnętrznych praktyk religijnych.

  Wierzyć dojrzale to rozumieć, że wtedy, gdy Bóg wydaje mi się obcy, daleki czy nieobecny, to ja się od Niego oddaliłam, a nie On ode mnie, i że trzeba Go szukać w świątyni powracając do spraw Ojca, do Jego prawdy i łaski.
  Maryjo, św. Józefie uczcie nas wytrwałego, takiego z bólem serca szukania Jezusa za każdym razem gdy stracimy Go z oczu.


  Modlitwa na zakończenie:

  (Modlitwa Anioła z Fatimy):
  O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.
  Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

  Ojcze nasz...
  O wiarę
  Nadzieję
  Miłość
  Wierzę w Boga

  Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za objawienia Twojej Niepokalanej Matki w Fatimie.
  Pragniemy wsłuchiwać się w Jej słowa i z nową gorliwością wprowadzać je w czyn.
  Jesteśmy umocnieni zachętą Twego sługi, św. Bernarda:
  „Kiedy idziemy za Maryją, nie zbłądzimy.
  Kiedy modlimy się do Niej, nie popadniemy w rozpacz.
  Kiedy umysł nasz skupiony jest na Niej, nie będziemy się błąkać bez celu.
  Kiedy Ona nas podtrzymuje, nie upadniemy.
  Kiedy Ona nas chroni, nie będziemy się lękać.
  Kiedy nas prowadzi, nie będziemy czuć zmęczenia.
  Kiedy stoi przy naszym boku, bezpiecznie dotrzemy do domu”.

  Prowadzeni przez Twego Ducha, Panie, idziemy do Maryi. Pełni zdumienia wpatrujemy się w Jej niezwykły przywilej niepokalanego poczęcia.
  Pragniemy coraz lepiej poznawać wielkość tej łaski.
  Pragniemy wielbić Cię za ten dar i wynagradzać za niewdzięczność i bluźnierstwa, które ranią Ciebie, a także wbijają się jak ciernie w Jej Serce. Przyjmij, Panie, naszą modlitwę. Amen
  Podziękował(a) 4jan_u kudlaty01 Rusałka Shrekowa
 • edytowano maja 2023
  Modlitwa św. Bernarda (Memorare):
  WERSJA KRÓTSZA
  Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
  że nigdy nie słyszano,
  abyś opuściła tego,
  kto się do Ciebie ucieka,
  Twej pomocy wzywa,
  Ciebie o przyczynę prosi.
  Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
  o Panno nad pannami i Matko,
  biegnę, do Ciebie przychodzę,
  przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
  O Matko Słowa,
  racz nie gardzić słowami moimi,
  ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

  WERSJA DŁUŻSZA
  Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, iż od wieków nie słyszano,
  aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając,
  Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony.
  Tą ufnością ożywiony, o Panno nad pannami i Matko,
  biegnę do Ciebie, przychodzę do Ciebie,
  staję przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając.
  O Pani świata, racz nie gardzić prośbami moimi!
  O Matko Słowa przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego,
  który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam.
  Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach teraz i zawsze,
  a osobliwie w godzinę śmierci, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
  Przez Twoje święte Panieństwo i Niepokalane Poczęcie,
  o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen.
  Podziękował(a) 5AgataZi Basja jan_u Madzikg Rusałka
 • edytowano maja 2023
  Memorare, O piissima Virgo Maria,
  non esse auditum a saeculo,
  quemquam ad tua currentem praesidia,
  tua implorantem auxilia,
  tua petentem suffragia, esse derelictum.
  Ego tali animatus confidentia, ad te,
  Virgo virginum, Mater,
  curro, ad te venio;
  coram te gemens peccator assisto: noli,
  Mater Verbi,
  verba mea despicere,
  sed audi propitia et exaudi. Amen
  Podziękował(a) 1Rusałka
 • O, tą wersję krótszą u nas bardzo często ks. Proboszcz odmawia.
 • edytowano maja 2023
  Modlitwa do św. Józefa po różańcu świętym:

  Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twojej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę.

  Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją. Swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w potrzebach naszych.

  Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.

  Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

  Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.
 • Jutro pierwsza sobota.
 • edytowano czerwca 2023
  Pierwsza sobota miesiąca - czerwiec

  Maryjo Królowo Różańca Świętego - klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś.
  Chcemy przez niego zadośćuczynić za nasze grzechy, grzechy naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata.
  Chcemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia.
  Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie.
  Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusa.
  Tobie Maryjo ten różaniec ofiarujemy.

  Duchu Święty poprowadź nas w tej modlitwie. Ty bądź Panem tego czasu.
  Daj łaskę pobożności i bojaźni Bożej, byśmy mogli tak modlić się, tak uwielbiać i tak kochać, jak tylko Ty możesz nas nauczyć i uzdolnić.

  TAJEMNICE ŚWIATŁA

  Tajemnica 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

  „Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest.
  A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany»„.

  Jan udzielał chrztu pokuty i nawrócenia obmywając grzechy w wodach Jordanu.
  W najniżej położonym miejscu na powierzchni Ziemi.
  Jezus nie potrzebował takiego chrztu, nie miał żadnego grzechu, ale stanął w tym miejscu razem z grzesznikami.
  Wszedł w wody Jordanu, pochylił się, zanurzył. Sięgnął najniżej, aby podnieść i wziąć na swoje ramiona wszystkie grzechy świata.
  Otworzyło się niebo, odezwał się Głos, zstąpił Duch.
  Rozpoczęło się dzieło odkupienia świata zniszczonego grzechem pierworodnym.
  Panie Jezu bądź uwielbiony za Twoje pokorne pełnienie woli Ojca.
  Za to, że wziąłeś na siebie każdy nasz grzech.
  Maryjo, święty Józefie - dziękujemy za Wasze "tak" powiedziane Bogu i konsekwentne trwanie w pełnieniu swojej misji.
  Za ukryte lata życia, w których troszczyliście się o Jezusa, by wzrastał do tego, co w tej tajemnicy rozpoczyna.
  Niebo zamknięte przez grzech pierwszych rodziców dzięki Wam zostało otwarte.
  Bądź uwielbiony Boże za Twoje Słowo, Twoją miłość i nieustanną żywą obecność w Trójcy Świętej.
  Bądź uwielbiony za otwarte niebo.

  Tajemnica 2. Wesele w Kanie Galilejskiej

  "W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa.
  Zaproszono także Jezusa i Jego uczniów.
  A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”.
  Jezus jej odpowiedział: „Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto?
  Wtedy matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
  Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”.
  I napełnili je aż po brzegi.
  Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”.
  Oni zaś zanieśli."

  Stągwie mogły pomieścić ponad 700 litrów wody...
  Napełnianie musiało długo trwać, kosztować sporo wysiłku.
  I być bardzo bez sensu...
  Przecież nie zabrakło wody, ale wina.
  To po co woda? Po co tyle? Po co taki trud? To trzeba inaczej...
  Nie od razu stał się cud.
  Najpierw musieli się posłuchać i ciężko napracować.
  Spektakularny efekt był dopiero później, gdy znów po ludzku bez sensu bo oni przecież wiedzieli czym napełnili stągwie i nie wiedzieli jeszcze kim jest Jezus, bo to tu dzieje się właśnie pierwszy Jego cud, posłuchali - zaczerpnęli i zanieśli staroście weselnemu.
  Cud w Kanie to zaproszenie do zaufania.
  Tylko czy my potrafimy zaufać jak oni?
  Powinno nam być łatwiej, bo już wiemy, kim jest Jezus, jaką ma moc i jak bardzo kocha i że chce naszego dobra.
  Tak często brak nam wiary, albo wytrwałości. Mamy swoje pomysły, z których trudno zrezygnować, albo wątpliwości czy na pewno Pan Jezus ma taką moc, żeby tą naszą przyniesioną wodę zamienić w najlepsze wino...
  Duchu Święty pomóż nam usłyszeć, uwierzyć, zaufać. Pomóż wytrwać kiedy ciężko.
  Byśmy mogli jak słudzy na weselu w Kanie stawać się uczestnikami cudów Jezusa w naszym życiu.

  Tajemnica 3. Głoszenia Królestwa i wzywanie do nawrócenia

  «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest».

  W oryginale greckim Ewangelista używa stwierdzenia: „królestwo Boże jest wewnątrz was”.
  Jedynym znakiem rozpoznawczym Królestwa Bożego jest miłość.
  Głosić Królestwo znaczy żyć miłością.
  Promieniować nią w swojej codzienności.
  Nie tyle słowem, co stylem życia, postawą.
  Miłość, w którą najpierw trzeba się zapatrzyć, zasłuchać.
  Usłyszeć, jak bardzo jest się przez Boga ukochanym.
  Miłość, która jest dana, która jest z Boga.
  Która też nas konfrontuje, stawia w prawdzie, czasem trudnej.
  Prowadzi do ciągłego nawracania się.

  Maryjo Matko Pięknej Miłości ucz nas kochać i budować Królestwo Boże w nas i pośród nas.

  Tajemnica 4. Przemienienie na Górze Tabor

  "Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe (…). Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty."

  Kiedy Jezus pokazuje się takim, jakim jest naprawdę Piotr w zachwycie chce zatrzymać, ukryć w namiocie, zostać w tej świętej obecności.
  Jeszcze nie. Z góry przemienienia trzeba jeszcze zejść.
  Są jeszcze inne góry, na które, tak jak Jezus trzeba wejść, by to, czego namiastka została objawiona apostołom na górze Tabor stało się rzeczywistością już na całą wieczność.
  W drodze do nieba nie da się ominąć góry oliwnej i ogrodu Getsemani, góry Kalwarii i Golgoty.
  Ale też dzięki górze Tabor wiemy, że to jej rzeczywistość jest dla nas obietnicą wieczności, tamte to tylko etap drogi.
  Byśmy w tej drodze nie ustali mamy postawiony namiot.
  Tabernakulum znaczy namiot.
  A w nim ukryty Jezus Chrystus przemieniony.
  Nie tak jak na górze Tabor.
  Tu potrzeba wiary, żeby pod postacią Białej Hostii zobaczyć ukrytego Pana i Zbawiciela, przed którym zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.

  Bądź uwielbiony Boże, za nadzieję nieba.
  Za Twoją świętą obecność ukrytą w Tabernakulum.
  Maryjo pomóż nam otwierać nasze oczy i serce, byśmy widzieli Twojego Syna przemienionego obecnego w Tabernakulum i adorowali Go razem z Tobą.

  Tajemnica 5. Ustanowienie Eucharystii

  "Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.
  Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,
  trwa we Mnie, a Ja w nim."

  Eucharystia jest największym z cudów.
  Jest ostatecznym i największym dowodem miłości Jezusa do nas.
  W czasie Ostatniej Wieczerzy dał Swoje Ciało i Krew na pokarm dla nas.
  Ciało, które nie tylko możemy adorować, ale które mamy spożywać aby żyć.
  Za cud i dar Eucharystii bądź uwielbiony Boże.

  Tam gdzie jest obecny Chrystus Eucharystyczny zawsze obecna jest też Matka Boża adorująca Go w pokorze i uwielbieniu.
  Maryjo rozpalaj w nas miłość i wrażliwość, byśmy chociaż w malutkiej cząstce potrafili patrzeć na Eucharystyczne Ciało i Krew Twojego Syna z takim uwielbieniem i miłością jak Ty.
  Z największą czcią i wdzięcznością przyjmować Jego ciało.
  Pozwalać, by On żył w nas, w nas szedł do innych i nas przemieniał w Siebie.
  Obudź nas do wiary Matko.

  Modlitwa na zakończenie:
  (Modlitwa Anioła z Fatimy):

  "O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.
  Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników."
 • Jutro pierwsza sobota miesiąca.
  Wklejam rozważania, tajemnice bolesne. Może ktoś będzie chciał skorzystać.


  Pierwsza sobota miesiąca - lipiec

  Maryjo - przychodzimy, by w pierwszą sobotę miesiąca odmówić różaniec, o który prosiłaś.
  Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy nasze, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata.
  Chcemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia.

  Rozpal nasze serca miłością do Twojego Syna, aby ta miłość wynagradzała zniewagi, jakie ranią Twoje i Jego Serce.

  Chcemy wynagradzać niewdzięczność przez gorące dziękczynienie,
  bluźnierstwa przez pokorną i pełną miłości modlitwę,
  niewierność przez odrzucenie grzechu i pełne ufności oddanie się woli Ojca.

  Ofiarujemy Ci Maryjo ten różaniec jako wynagrodzenie za wszystkie grzechy popełniane przeciw Twemu Niepokalanemu Sercu i Najświętszemu Sercu Twojego Syna.

  Duchu Święty poprowadź nas w tej modlitwie.
  Ty bądź Panem tego czasu.
  Daj łaskę pobożności i bojaźni Bożej, byśmy mogli tak modlić się, tak uwielbiać i tak kochać, jak tylko Ty możesz nas nauczyć i uzdolnić.

  Rozważamy dziś część bolesną różańca świętego

  W imię Ojca...

  Tajemnica 1. Modlitwa w Ogrójcu

  "Wtedy przyszedł Jezus z uczniami do ogrodu, zwanego Getsemani, począł się smucić i odczuwać trwogę."

  Jezus wiedział, po co przyszedł na świat.
  Wiedział, co wziął na Siebie w czasie chrztu w wodach Jordanu.
  Widział każdy grzech, każde zło, najgorsze okrucieństwa popełnione w całej historii świata.
  On wiedział jakie są konsekwencje grzechu.
  Jaką cenę trzeba będzie zapłacić...
  Jak niewyobrażalne cierpienia muszą się stać Jego udziałem jeśli chce wypełnić dzieło, dla którego przyszedł na świat.

  W tej tajemnicy chcemy Jezu trwać z Tobą w Ogrójcu uwielbiając i adorując Twoje najbardziej ludzkie oblicze, każdą kroplę krwawego potu.
  Jezu bądź uwielbiony, za każdą sekundę Ogrójca.
  Za każde Twoje tam wypowiedziane Słowo...
  Bądź uwielbiony.

  Tajemnica 2. Biczowanie

  " On był przebity za nasze grzechy,
  zdruzgotany za nasze winy.
  Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
  a w Jego ranach jest nasze zdrowie."

  Dopóki grzesznikami będą ci inni źli ludzie, którzy kiedyś ubiczowali, ukrzyżowali, którzy teraz grzechami obrażają dopóty trudno będzie mi doświadczyć miłosierdzia i prawdziwie spotkać się z Miłością, która kocha najbardziej.
  Duchu Święty pokaż, co mój grzech zrobił Jezusowi w czasie Jego męki.
  Daj łaskę pokory i prawdy.
  Prowadź w drodze nawracania.
  Pokazuj grzechy.
  Daj łaskę skruchy, żalu, dobrej spowiedzi.
  Za dar sakramentu pokuty i pojednania dzięki Ci Boże.
  Za możliwość, za kapłanów czekających w konfesjonałach - dzięki Ci Boże.
  Za Twoją Jezu cierpliwą miłość, która czeka by przez usta kapłana powiedzieć "wybaczam, odpuszczam, idź i nie grzesz już więcej" dziękujemy Ci Jezu.
  Bądź uwielbiony w każdej spowiedzi.
  Bądź uwielbiony w Twojej krwawej męce.
  Bądź uwielbiony.

  Tajemnica 3 Cierniem koronowanie

  "Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Jezusowi na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę.
  Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, Królu Żydowski!"

  Nie musieli tego robić.
  Nie było takiego zwyczaju, tradycji, sposobu wymierzania kary...
  Nikt im tego nie nakazał, nikt nie oczekiwał.
  Żołnierze sami z siebie zainicjowali tą scenę
  Taka okrutna rozrywka, kpina bolesna fizycznie i duchowo.
  Przez wieki tak wielu i na różne sposoby stara się wyszydzić, ośmieszyć, w najbardziej wyrafinowany sposób sprofanować Świętość Największą.
  Serce Jezusa jest zranione na wszystkie możliwe sposoby, opuszczone i wykpione, wyśmiane i upokorzone.
  Bóg, który stał się Barankiem, pokazuje, że świat zostaje zbawiony przez Umęczonego, Ukrzyżowanego, a nie przez tych, którzy dręczą i krzyżują.
  To cierpliwa Miłość zwycięża.

  Chcemy w tej tajemnicy trwać w miłości i uniżeniu przed Tobą Jezu umęczonym, w cierniowej koronie.
  Adorując, uwielbiając razem z Maryją Twoje oblicze, Twoją nieskończoną, cierpliwą miłość. Wyznając, że jesteś Królem.
  Jesteś naszym Królem.
  Bądź uwielbiony.

  Tajemnica 4 Droga krzyżowa

  "On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni".

  Jezus wziął na siebie całe to cuchnące błoto ludzkiego zepsucia.
  Musiał tak przybrany, stanąć przed świętością swego Ojca.
  Odkupić każdy grzech z osobna i oddać Ojcu całą Jego zdeptaną chwałę.
  On, Święty Świętych, Pan Panów i Król królów uginający się pod ciężarem grzechów.
  Wziął na siebie wszystko, bez żadnego wyjątku.
  Dla nas. Za nas. Zamiast nas.
  Cierpiące Serce Ojca patrzącego na cierpienia ukochanego Syna.
  Cierpiące Serce Matki, która trwa w godzinach męki umiłowanego Syna.
  Ratujecie nasze serca przed obojętnością, pychą, zatwardziałością w grzechach.
  Niech nasze serce nigdy nie będzie obojętne na to, co dokonało się w godzinach męki.

  Pobudzajcie do zatroskania o zbawienie innych.
  Oddajemy się Tobie Duchu Święty pokazuj jak, prowadź, używaj nas zgodnie ze Swoim zamysłem, by przyprowadzać do Ciebie tych, którzy trwają w grzechach.
  By nie zniweczyć owoców męki i śmierci Jezusa.


  Tajemnica 5 Śmierć na krzyżu

  "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata"

  To nie tylko tam, wtedy, dawno temu...
  Na każdej Mszy Świętej dzieje się rzeczywistość Golgoty.
  Eucharystia nie jest wspomnieniem, symbolem, teatrzykiem.
  Jest ofiarą ponawianą aż do końca czasów.
  Jezus drugi raz nie umiera, ale my mocą Bożą zostajemy postawieni przed Golgotą tak, jakbyśmy rzeczywiście tam byli.
  W momencie gdy kapłan łamie Konsekrowaną Hostię, tuż przed tym, gdy powie: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata" to jest ten moment kiedy to samo Ciało, które konało przybite do krzyża teraz jest łamane na ołtarzu.
  Wtedy podwyższone na krzyżu, teraz uniesione dłońmi kapłana.
  "Oto Baranek Boży "
  Jeden i ten sam Chrystus na krzyżu na Golgocie i każdej Mszy Świętej.

  Św. Jan Paweł II powiedział:
  "Pójście na mszę świętą oznacza udanie sie na Kalwarię.
  Kochajcie Jezusa obecnego w Eucharystii."

  Doskonale to rozumiał św. O. Pio.
  „Ojciec Giovanni zapytał raz O. Pio:

  - Gdybyś urodził się powtórnie, czy zostałbyś kapucynem i kapłanem?
  - Tak, zostałbym znów kapucynem, ale nie kapłanem.
  - Jak to? Nie zostałbyś kapłanem? Czyż kapłan nie jest reprezentantem Chrystusa na ziemi?
  - Właśnie dlatego nie zostałbym drugi raz kapłanem. Jakże niegodny jestem reprezentować Jezusa na ziemi! Jak niegodny jestem być Chrystusem przy ołtarzu!
  Czyż we Mszy św. nie odnawia się ofiara Kalwarii? Każdego rana drżę i cierpię niezmiernie na myśl, że mam uśmiercić i ukrzyżować Jezusa, aby złożyć Go w ofierze Ojcu niebieskiemu! Gdybym jako student miał taką wiedzę, jaką mam teraz, nie dałbym wyświęcić się na kapłana”.

  Czy nasze serce kiedykolwiek drżało na myśl o Eucharystii, o zaproszeniu do uczestniczenia w tak wielkim Cudzie Bożej Miłości? Drżało na Eucharystii?

  Obudź nas do wiary Matko!
  Naucz, jak trwać tak, jak Ty:
  pod krzyżem Twojego Syna,
  I adorując Go obecnego w Eucharystii
  Za cud Eucharystii bądź uwielbiony.
  Za kapłanów i w kapłanach bądź uwielbiony.
  Bądź uwielbiony.


  Modlitwa na zakończenie:
  (Modlitwa Anioła z Fatimy):

  "O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
  Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.
  Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników."
  Podziękował(a) 2aqq Shrekowa
 • edytowano sierpnia 2023
  Dziś kolejna pierwsza sobota miesiąca.

  U nas w parafii od dziś różaniec połączony z Adoracją Najświętszego Sakramentu w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.
  Coś tam napisałam, wrzucam, może komuś się przyda.

 • Panie Jezu - jak dobrze przed Tobą być.
  Jesteś tu cichy i pokorny.
  Można upaść na kolana i adorować.
  Można zignorować, wyśmiać, sprofanować

  Przymnóż nam wiary, byśmy w małym białym opłatku umieli rozpoznawać i uwielbiać Ciebie samego.
  Jesteś Święty, Święty, Święty.
  Jesteś tu przed nami. Razem z Maryją, aniołami i świętymi.
  Bo tam, gdzie trwa adoracja zawsze Oni są obecni.
  Dzięki Ci Panie za tę łaskę, że i my możemy tu być.
  Dzięki za posługę kapłana, który Ciebie na ołtarz sprowadza.
  Dzięki, że jesteś.
  Bądź uwielbiony.

  Dziś, w pierwszą sobotę miesiąca chcemy ten czas adoracji i modlitwy różańcowej ofiarować w intencji wynagradzającej wszystkie zniewagi i obojętności, które ranią Niepokalane Serce Maryi i Twoje Jezu.
  Chcemy trwać w pokorze i uniżeniu, naszą miłością i uwielbieniem wynagradzać za grzechy i zaniedbania nasze, naszych najbliższych, naszej ojczyzny i całego świata.

  Duchu Święty bądź Panem tego czasu. Przyjdź z łaską pobożności i bojaźni Bożej.
  Dotykaj serc, przemieniaj, ucz modlić się, uwielbiać, kochać.

  Maryjo Tobie ten różaniec i adorację ofiarujemy.

  Dziś rozważamy tajemnice chwalebne.

  W Imię Ojca...

  1. Zmartwychwstanie

  To dla tej tajemnicy były potrzebne wszystkie wcześniejsze.
  Chrystus zmartwychwstał, prawdziwe zmartwychwstał

  "A Bóg Go nad wszystko wywyższył
  i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa
  zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
  I aby wszelki język wyznał,
  że Jezus Chrystus jest PANEM-
  ku chwale Boga Ojca."

  "I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni»."

  Bądź uwielbiony Zmartwychwstały Panie.

  2. Wniebowstąpienie

  "Niech się nie trwoży serce wasze. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.
  Idę przygotować wam miejsce.
  A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem."

  Naszą ojczyzną jest niebo.
  Tutaj to tylko chwila.
  Tam cała wieczność.
  Abyśmy potrafili uwierzyć obietnicy i żyć nadzieją nieba.
  Maryjo wyproś nam łaskę ciągłego nawracania się.
  Dla nas, dla naszych najbliższych, dla tych, za których się modlimy.
  Łaskę nawrócenia dla trwających w grzechach.
  Aby żadne, z tych przygotowanych w niebie miejsc, nie pozostało puste.

  3. Zesłanie Ducha Świętego

  "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.
  Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, (...) Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was."

  Przyjdź do nas Panie w swoim Duchu.
  Bądź w nas, i dokonuj w nas, i przez nas to, co Sam chcesz.
  Maryjo, proś dla nas o serce otwarte, uległe, pokorne i posłuszne, gotowe przyjąć i wypełnić Jego, nie naszą wolę.

  4. Wniebowzięcie

  "ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
  ani serce człowieka nie zdołało pojąć,
  jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują."

  Maryjo obudź w nas tęsknotę za niebem.
  I pomóż tak żyć, żeby kiedyś ten cel osiągnąć, a naszym życiem, przykładem, modlitwą także innych do nieba prowadzić.

  5. Ukoronowanie

  „Kiedy idziemy za Maryją, nie zbłądzimy.
  Kiedy modlimy się do Niej, nie popadniemy w rozpacz.
  Kiedy umysł nasz skupiony jest na Niej, nie będziemy się błąkać bez celu.
  Kiedy Ona nas podtrzymuje, nie upadniemy.
  Kiedy Ona nas chroni, nie będziemy się lękać.
  Kiedy nas prowadzi, nie będziemy czuć zmęczenia.
  Kiedy stoi przy naszym boku, bezpiecznie dotrzemy do domu”.

  Maryjo -Królowo nieba i ziemi - bądź Królową naszych serc.
  Bądź Królową całej historii naszego życia. I tego, co jeszcze przed nami.
  Zakróluj w rodzinach, w relacjach.
  W sukcesach i porażkach.
  W radościach i smutkach.
  W zdrowiu i chorobie - zakróluj.
  Wszystko w Twoje ręce Maryjo.

  Modlitwa na zakończenie:
  (Modlitwa Anioła z Fatimy):

  "O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
  Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.
  Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników."
  Podziękował(a) 4Ganna4 kudlaty01 Rusałka Shrekowa
 • Jutro pierwsza sobota miesiąca.
  U nas różaniec połączony z Adoracją.
  Napisałam rozważania, gdyby ktoś chciał skorzystać zapraszam.
 • edytowano września 2023
  Adoracja
  I rozważania różańcowe
  Pierwsza sobota miesiąca - wrzesień 2023

  Panie Jezu - jak dobrze, że jesteś. Jak dobrze, że my możemy tutaj być i adorować Ciebie ukrytego w białej Hostii.
  Dziękujemy Ci za łaskę wiary.
  Dziękujemy za Twoją świętą, cichą obecność.
  Dziękujemy za dłonie kapłana, które Ciebie na ołtarz sprowadzają.
  Bądź uwielbiony Jezu cichy i pokorny.
  Jesteś Święty, Święty, Święty.

  Przyjdź Duchu Święty, naucz nas modlić się.
  Przyjdź z łaską pobożności i bojaźni Bożej.
  Przymnóż nam wiary, rozpal miłość, ożyw nadzieję.

  Maryjo w pierwszą sobotę miesiąca chcemy trwać w pokorze i uniżeniu, naszą miłością i uwielbieniem wynagradzać Twojemu Niepokalanemu Sercu i Najświętszemu Sercu Twojego Syna wszystkie zniewagi, grzechy i zaniedbania - nasze, naszych najbliższych, naszej ojczyzny i całego świata.
  W Twoje ręce ten czas Adoracji i modlitwy różańcowej oddajemy.

  Dziś rozważamy tajemnice radosne.

  W Imię Ojca...

  1. Zwiastowanie

  "Oto ja służebnica Pańska, Niech mi się stanie według Słowa Twego '

  Maryjo ucz nas takiej pokory i oddania, takiego zasłuchania i zaufania w Boże Słowa, aby w każdej chwili naszego życia mogło wybrzmieć nasze fiat.
  Byśmy chcieli i umieli na wszystko i zawsze odpowiadać jak Ty " oto ja, służebnica Pańska Niech mi się stanie według Słowa Twego."

  2. Nawiedzenie św. Elżbiety

  «Wielbi dusza moja Pana,
  i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
  Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy ."

  Maryjo - pokazujesz drogę.
  Że prawdziwe uwielbienie Boga płynie z serca, które potrafi najpierw trwać w pokorze i uniżeniu.
  W zasłuchaniu.
  Że serce, które przyjmie prawdziwie Boga podąża, by służyć. By w sobie nieść Go innym.
  I nie musi o Nim mówić, bo Boża obecność jest widoczna i promieniuje na innych.
  Pomóż nam Ciebie w tym wszystkim naśladować.
  Prowadź nas Twoją drogą Maryjo.

  3. Narodzenie Pana Jezusa

  "I narodziłeś się Jezu w stajni, ubóstwie i chłodzie"

  Nie w przepychu i bogactwie, pięknie i doskonałości...
  Jak wtedy tak i teraz przyjdź Panie Jezu do tego, co w nas najsłabsze, najmniej doskonałe, najbardziej chore w naszej duszy, ciele, umyśle. Co nie domaga i najbardziej potrzebuje dotyku Twojej Świętej obecności.
  Do tego, co może najbardziej chcielibyśmy ukryć przed Twoim wzrokiem, bo jest takie słabe, że wstyd. I pokazać dopiero, jak uda się nam naprawić
  Chcemy stawać przed Tobą i oddać się Tobie w całej prawdzie o nas.
  Przyjdź jeśli chcesz.
  Ty sam uświęcaj, co w nas nie święte, uzdrawiaj, co chore, ożywiaj, co osłabłe. Oczyszczaj,, co wymaga oczyszczenia.
  Swoją łaską i mocą uczyń z nas mieszkanie miłe Tobie. I świadków Twojej miłości dla świata. Niech Twoje narodzenie dzieje się w nas każdego dnia na nowo.

  4. Ofiarowanie Pana Jezusa

  "A Twoją duszę miecz przeniknie".

  Maryjo uczysz w tej tajemnicy, że trzeba umieć oddać Bogu, co najcenniejsze,
  I być gotowym na trud i cierpienie.
  Bo nie da się dojść do nieba bez cierpienia.
  Nigdy nie będzie go ponad miarę. Każdy i zawsze ma dokładnie tyle, ile da radę unieść.
  Jeśli przeżyte z Bogiem i Jego łaską to staje się błogosławieństwem.
  To jest tajemnica radosna.

  Maryjo w Twoje ręce oddajemy wszystkie nasze trudy i cierpienia, niech ani minuta ich nie zostanie zmarnowana, ale każda przyczynia się do uświęcenia i zbawienia wielu.
  Pomóż wytrwać cierpiącym.


  5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

  "Z bólem serca szukaliśmy Ciebie"

  Panie Jezu - Maryja i Józef z bólem serca szukali i znaleźli.
  Daj pamiętać, że zawsze można Ciebie znaleźć w świątyni..
  Budź w nas, naszych najbliższych, tych za których się modlimy, w naszych rodzinach, parafii, Ojczyźnie tęsknotę za spotkaniem, ożywiaj pragnienie odnalezienia Ciebie w Kościele, w Słowie, w Komunii, w Adoracji.
  I niech zaboli serce za każdym razem, gdy Ciebie zgubimy.

  Modlitwa na zakończenie:
  (Modlitwa Anioła z Fatimy):

  "O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
  Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.
  Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników."
  Podziękował(a) 1kudlaty01
 • edytowano października 2023
  Październik 2023
  Pierwsza sobota miesiąca.
  Święto Najświętszej Marii Panny Różańcowej

  Adoracja i różaniec

  Witaj Jezu.
  Jesteś.
  W małej Hostii ukryty Bóg prawdziwy.
  Dziękujemy za Twoją świętą obecność.
  Dziękujemy, za łaskę, że możemy tutaj być.
  Dziękujemy za dłonie kapłana, które Ciebie na ołtarz sprowadzają.
  Bądź uwielbiony Jezu cichy i pokorny.

  Tam, gdzie trwa Adoracja, tam zawsze w uwielbieniu Syna trwa Matka.
  Maryjo dziś w Twoje święto i w pierwszą sobotę miesiąca szczególnie poświęconego modlitwie różańcowej przychodzimy, by odmówić różaniec, o który prosiłaś.
  Chcemy trwać w pokorze i uniżeniu, naszą miłością i uwielbieniem wynagradzać Twojemu Niepokalanemu Sercu i Najświętszemu Sercu Twojego Syna wszystkie zniewagi, grzechy i zaniedbania - nasze, naszych najbliższych, naszej ojczyzny i całego świata.
  W Twoje ręce ten czas Adoracji i modlitwy różańcowej oddajemy.

  Jest taka pieśń, która dziś w tym czasie modlitwy niech staje się naszym wołaniem:
  "Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie.
  Pomódl się, by Jezus we mnie żył.
  Gdzie Ty jesteś zstępuje Duch Święty.
  Gdzie Ty jesteś niebo staje się ".

  Jesteś Maryjo.
  Pomódl się dziś z nami i za nas.
  Niech to nie będzie tylko kolejny odmówiony różaniec bo jest październik to trzeba...
  Niech będzie spotkaniem z żywym Bogiem, które przemienia wszystko.
  Pomódl się Maryjo, by Jezus w nas żył.
  I niech zstępuje Duch Święty.
  Niech niebo staje się.
  Tu i teraz.
  Przyjdź Duchu Święty,
  Bądź. Tak, jak Ty chcesz.

  W Imię Ojca...
  Pierwsza tajemnica światła:
  1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

  Pomódl się Maryjo, byśmy umieli i chcieli jak Jezus - zanim zaczął głoszenie, nauczanie, cuda - najpierw w pokorze
  i uniżeniu stanął, by przyjąć chrzest od Jana.
  A wtedy z nieba odezwał się glos, zstąpił Duch.
  Naucz Maryjo, że najpierw musi być pokora i uniżenie, zasłuchanie w głos Ojca, który mówi, że kocha, przyjęcie i otwarcie na Ducha, który zstępuje.
  A potem dzieją się cuda Bożej miłości.


  Tajemnica 2.
  Cud w Kanie Galilejskiej

  Maryjo, jak na weselu w Kanie Galilejskiej dostrzegłaś braki i pokazałaś je Jezusowi, by im zaradził, tak wezwij Go do naszych braków, niech swoją mocą ratuje naszą codzienność, przemienia to, co trudne, niemożliwe w swoje, w najlepsze.
  Daj łaskę takiej wytrwałości i zawierzenia jaką mieli słudzy na weselu w Kanie.


  3. Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

  Głosić Królestwo to pozwolić Jezusowi żyć w sobie.
  Żeby to On był widoczny w naszych słowach, rozmowach, zachowaniach i uczynkach.
  Głosić Królestwo to pozwolić prowadzić się Duchowi.
  Pomódl się Maryjo, by Jezus w nas żył.
  Pomódl się, by zastąpił Duch, a nasze serca były gotowe na wszystko, co zechce z nimi zrobić.
  Pomódl się Maryjo o Boże Królestwo w nas i pośród nas.

  4. Przemienienie

  Jeśli prawdziwie spotykamy na modlitwie, na Adoracji, na mszy świętej Boga żywego to to nie może nas nie przemieniać.
  Jeśli z mszy, z adoracji, z modlitwy wychodzimy nieprzemienieni to znaczy, że to nie było prawdziwe spotkanie z żywym Bogiem.
  Było się w kościele , na modlitwie gdzieś, ale nie z Nim.
  Albo mój Bóg nie jest Bogiem żywym...
  Maryjo poprowadź, obudź tęsknotę za prawdziwym spotkaniem z żywym Bogiem, które przemienia.
  Na prawdę. Bez udawania. Do głębi serca.

  5. Ustanowienie Eucharystii

  Nie ma tu na ziemi piękniejszej rzeczywistości niż Eucharystia.
  Razem z Maryją, z aniołami i świętymi stajemy już tu na ziemi w rzeczywistości nieba.
  Przed potęgą i majestatem Boga żywego, na którego Imię zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
  Boga, który będąc tak potężnym tak uniżył samego siebie, że ukrył się w małej Hostii.
  Którego możemy adorować, przyjmować w Komunii Świętej.
  Którego możemy zignorować...
  Obudź nas do wiary Matko.
  Poprowadź do ukochania Eucharystii.
  Obudź tęsknotę za Eucharystią.


  Modlitwa na zakończenie:
  (Modlitwa Anioła z Fatimy):

  "O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
  Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.
  Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników."
  Podziękował(a) 2Ganna4 Zuzapola
 • Dziękuję
  Podziękował(a) 1AgataZi
 • To jeszcze, żeby był komplet:

  Podziękował(a) 2mamababcia Zuzapola
 • Kochani, dziś co prawda nie pierwsza sobota miesiąca, ale w październiku będziemy prowadzić wszystkie sobotnie nabożeństwa różańcowe.
  Napisałam na dziś rozważania do tajemnic bolesnych, jeśli ktoś chciałby skorzystać to tu wrzucam, żeby już nowych wątków nie tworzyć.
  Podziękował(a) 1Basja
 • Adoracja i rozważania różańcowe,
  14 października 2023r.

  Witaj Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie.
  To, że jesteś tu żywy i prawdziwy to Cud tak niepojęty, że tylko wiarą możemy próbować dotykać tej tajemnicy .
  To rzeczywistości nieba, która dzieje się już tu na ziemi.
  Tu przed nami.
  Tylko wiarą.
  Przyjdź Duchu Święty, przymnoż nam wiary.
  Przyjdź Duchu Święty z łaską pobożności i bojaźni Bożej.
  Ty sam poprowadź nas w tej modlitwie.

  Dziś tuż przed wyborami i przed 45 rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża chcemy trwać w uwielbieniu dziękując za życie i świętość Jana Pawła II i zawierzając w ręce Maryi losy naszej Ojczyzny.

  Jak kiedyś wołał papież Jan Paweł II tak i my dziś chcemy wołać:
  "Niech zstąpi Duch Święty i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"

  Przyjdź Duchu Święty, odnów nas.
  Odnów nasze serca.
  Odnów naszą wiarę, nadzieję, miłość.
  Przyjdź, odnów miłość w naszych rodzinach, w miejscach pracy, w naszej Ojczyźnie.
  Przyjdź z nowym wylaniem Twoich darów.
  "Niech zstąpi Duch Święty i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi."

  Maryjo królowo Polski - módl się za nami.
  W Twoje ręce Matko ten czas naszej adoracji i modlitwy różańcowej oddajemy.

  Tajemnice bolesne różańca świętego.

  W imię Ojca...

  Tajemnica 1 bolesna Modlitwa w Ogrójcu.

  Jak trudna musiała być decyzja, której aż krwawy pot towarzyszył.
  Trudna modlitwa.
  Trudna zgoda: " Ojcze jeśli możliwe zabierz ode mnie ten kielich. Ale nie moja lecz Twoja wola niech się stanie"
  Bez niej nie byłoby cudu Zmartwychwstania.
  Bez niej nie byłoby zbawienia i otwartego nieba.
  Bez mojego amen nie będzie mojego zbawienia.
  Duchu Święty uzdolnij do tego, by jak Jezus umieć powiedzieć:
  "Ojcze, nie jak ja chcę, ale jak Ty chcesz niech się dzieje w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej Ojczyźnie."
  I zgodzić się na to, co będzie
  Bez własnych pomysłów, projektów, planów i oczekiwań.
  Zgoda na wszystko. Nawet jeśli najpierw musi to być Ogrójec, ciemnica, pretorium, droga na Golgotę, krzyż i grób...
  My już wiemy, że na tym się nie skończyło...
  Duchu Święty pomóż powtarzać to nasze Amen za każdym razem i na wszystko...

  Tajemnica 2 Biczowanie

  Każdy mój grzech to spazm bólu Twojego Świętego ciała Jezu.
  Nie ma grzechu, którego byś nie odczuł.
  Za każdy zapłaciłeś najwyższą cenę.
  Abym ja nie musiała.
  Tak łatwo czasem przychodzi grzeszyć, "oj, to tylko taki tam mały grzech, inni robią gorzej, kiedyś przestanę, kiedyś się nawrócę, pójdę do spowiedzi... A potem znowu i znowu."
  Pójdę, bo jestem grzesznikiem, ale dopóki nie zrozumiem, co każdy mój grzech zrobił Tobie w czasie Twojej męki nie zrozumiem jaka jest Twoja miłość do mnie.
  Nie pokocham tak, jak pragniesz być pokochany.
  Duchu Święty naucz prawdy o mnie, o moim grzechu.
  Naucz trwać w pokorze, dziękczynieniu i uwielbieniu Jezusa w tajemnicach Jego męki.

  Tajemnica 3 Cierniem koronowanie

  Oto Król.
  Pobity, ubiczowany, sponiewierany, opluty
  W płaszczu, cierniowej koronie z trzciną w ręku.
  Wyszydzony, wyśmiany, wykpiony...
  A myśmy się spodziewali...
  A oni myśleli, że wybawi Izraela...
  A tu pojmany i wystawiony na pośmiewisko.

  Taki król ostatecznie wygrał wszystko.
  Zwyciężył wszystko i wszystkich. Każdą potęgę, moc, zwierzchność i władzę.
  Na całą wieczność.
  Bardzo inaczej niż oni się spodziewali.
  Zwycięstwa naszego życia też mogą przychodzić bardzo inaczej niż byśmy chcieli, życzyli sobie, oczekiwali, zaplanowali.
  Zwycięstwo Bożej Miłości zaczyna się gdy ukleknę przed Bogiem w cierniowej koronie, adoruję umęczone oblicze.
  Przyjmę i ukocham jako mojego Króla.
  "Przyjdźcie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych."
  A zwyciężycie i wygracie wieczność.
  Przyjdź Duchu Święty, naucz kochać i uwielbiać Jezusa w cierniowej koronie.

  Tajemnica 4 Droga krzyżowa

  Trudna jest droga, gdy po bardzo bolesnych, okrutnych godzinach tortur perspektywą jest tylko cierpienie jeszcze większe.
  A ostatecznie śmierć w niewyobrażalnych męczarniach.
  Aby wykonało się...
  Wykonało się, cena została zapłacona.
  Ja nie muszę już tej ceny płacić, to On zrobił za mnie.
  Pokazał: "tak cię kocham "
  Krzyż jest bramą.
  Nie ma innej.
  A żeby przez nią przejść trzeba dopasować się do krzyża.
  Rozłożyć szeroko ramiona, otworzyć zaciśnięte dłonie.
  Czasem to może być trudne i zaboleć, bo trzeba wypuścić to, czego staramy się kurczowo złapać i nie oddać, co daje poczucie bezpieczeństwa, władzę, niezależność, albo ukryć to, czego nie chcemy pokazać.
  Oddać wszystko.
  Jak On oddał wszystko.
  Stanąć z otwartymi ramionami.
  By wygrać wszystko.
  Tylko lepsze i na całą wieczność.
  Duchu Święty przyjdź z darem odwagi i męstwa, wytrwałości i pokoju na naszej drodze w kierunku krzyża.


  Tajemnica 5 Śmierci na krzyżu

  Cuda eucharystyczne, które w Polsce w ostatnich latach zostały dane, wnikliwie przebadane dały jednakowe wyniki - to, co pojawiło się na konsekrowanych Hostiach to fragment ludzkiego, żywego sercach, które jest w stanie agonii, w stanie niewyobrażalnego cierpienia, na chwilę przed śmiercią.
  Serca, które żyje.
  Które kona.
  Bóg Żywy obecny w każdej konsekrowanej Hostii, konający z miłości i dla zbawienia człowieka.
  Bóg Żywy do końca czasów obecny w Najświętszym Sakramencie.
  Każda Eucharystii dzieje się poza czasem, zostajemy przeniesieni na Golgotę pod krzyż, na którym kona Bóg.
  Którego możemy adorować, przyjmować w Komunii.
  Święta Teresa powiedziała:
  "Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. "
  Przyjdź Duchu Święty pomóż zrozumieć, jak wielką łaską jest możliwość uczestniczenia w Eucharystii, przyjmowania Boga Żywego w Komunii Świętej.

  Zakończenie:
  Przyjdź Duchu Święty, odnów naszą wiarę, nadzieję i miłość "
  Podziękował(a) 2Ganna4 Zuzapola
 • Zgodnie z zapowiedzią - prowadzimy wszystkie sobotnie nabożeństwa różańcowe w październiku.
  Dziś tajemnice chwalebne, wrzucam rozważania, gdyby ktoś chciał.
 • Adoracja i modlitwa różańcowa - 21. 10. 2023.
  Tajemnice chwalebne.


  Witaj Panie Jezu.
  Jesteś.
  Czy można bardziej się uniżyć niż ukrywając cały majestat w małej Hostii?
  Bądź uwielbiony Jezu cichu i pokorny.aż do końca czasów obecny w Najświętszym Sakramencie.

  Dziękujemy za dłonie kapłana, które Ciebie na ołtarz sprowadzają.
  "Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas".
  Przyjdź Duchu Święty przymnoż nam wiary.
  Przyjdź z łaską pobożności i bojaźni Bożej.
  Przyjdź, bądź Panem tego czasu.

  Klęcząc tu przed Tobą Panie chcemy adorować Cię we wszystkich tabernakulach świata, w których nikt Ciebie nie adoruje.
  Niech każdy nasz oddech, każde uderzenie naszego serca powtarza dziś Tobie nieustannie:
  "Jezu kocham Cię,
  Jezu kocham Cię,
  Jezu, kocham Cię."
  I pomóż kochać bardziej.

  Maryjo ucz trwać w uwielbieniu, adorując Twojego Syna tak, jak On pragnie być adorowany i ukochany.
  W Twoje ręce Matko ten czas adoracji i modlitwy różańcowej ofiarujemy.
  Jak w czasie Twoich objawień w Lourdes modliłaś się na różańcu razem z Bernadettą tak módl się dziś z nami.

  Dziś szczególnie chcemy modlić się w intencji naszej parafii.
  Pamiętamy w modlitwie o naszych pielgrzymach. Prosimy o ich bezpieczne pielgrzymowanie i powrót.
  Oni tam z naszymi i w naszych intencjach się modlą, my polecamy ich tutaj. Niech dla wszystkich to będzie czas łaski obfitujący darami, takimi , których najbardziej teraz potrzebujemy.
  W Lourdes prosiłaś Maryjo o odmawianie codziennie różańca,
  wzywałaś do nawrócenia, pokuty i modlitwy w intencji nawrócenia grzeszników.
  Chcemy wypełniać te Twoje prośby, polecając też Tobie wszystkich chorych.
  Maryjo uzdrowienie chorych - módl się za nami.
  Ucieczko grzesznych - módl się za nami.

  W Imię Ojca...

  1 tajemnica chwalebna - Zmartwychwstanie

  Twoje ramiona Jezu rozpostarte na krzyżu, umęczone i wyszydzone teraz też otwarte, ale już jako ramiona Króla i Pana, w których jest pełne zwycięstwo, na całą wieczność.
  Jak do apostołów przychodzisz też i do nas, bywa, że mimo drzwi zamkniętych, pokazujesz otwarte ramiona ze śladami męki.
  I dajesz pokój.
  Nie taki, jak daje świat.
  I tchniesz Ducha.
  Tak bardzo potrzeba nam Twojego pokoju Panie.
  Tak bardzo potrzeba nam Twojego Ducha.
  Maryjo, prowadź nas do Twego Syna, byśmy w Jego otwartych zmartwychwstałych ramionach znaleźli wszystko, czego tak bardzo pragną nasze serca. To, czego tak bardzo nam brak.
  Maryjo budź w naszych sercach tęsknotę za prawdziwym spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem.

  2. Tajemnica chwalebna - Wniebowstąpienie Pana Jezusa

  "Niech się nie trwoży serce wasze.
  W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce.
  A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem."

  Oto jest nadzieja.
  I tęsknota.
  A jeśli niepokój to niech będzie tylko o to, czy znajdziesz nas Panie czuwających i gotowych na spotkanie z Tobą gdy przyjdziesz.
  Niech obietnica i tęsknota za Tobą jeszcze bardziej rozpala w nas miłość do Ciebie i do innych.
  Maryjo pomóż trwać w oczekiwaniu i kochać bardziej.

  3. Tajemnica chwalebna - Zesłanie Ducha Świętego

  "A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!»
  A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!»
  I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie."

  Duchu Święty wołasz - przyjdź
  Maryjo wołasz - przyjdź.
  Uczyńcie nasze serca wrażliwymi na to wołanie abyśmy słyszeli.
  A gdy usłyszymy byśmy umieli przyjść i pragnąć.
  I zawołać"Przyjdź ".
  I oczekiwać przyjścia, pragnąc spotkania.
  Przyjdź Duchu Święty ożywiaj tęsknotę, ożywiaj pragnie.
  Budź do wiary, że tylko tu jest woda życia, którą można darmo zaczerpnąć.
  Duchu Święty Ty jesteś życiem - przyjdź
  Maryjo -"Przyjdź" i poprowadź do Syna.
  Tylu spragnionych, szukających - polecamy Tobie w modlitwie wszystkich, których nosimy w naszych sercach.
  Prosimy za trwającymi w grzechach tak daleko od Ciebie.

  4. Tajemnica chwalebna - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

  Maryjo, pokazujesz drogę.
  Twoje fiat powiedziane w tajemnicy zwiastowania, nieustannie i konsekwentnie powtarzane we wszystkich tajemnicach, w każdym momencie Twojego cichego i pokornego życia teraz zostało nagrodzone niebem już na zawsze.
  Pomóż trwać w miłości i ofiarowaniu, w naszym nieustannym fiat, z nadzieją na całą wieczność.

  5. Tajemnica chwalebna - Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

  Wszystkie części, wszystkie tajemnice różańca wieńczy tajemnica ukoronowania na Królową nieba i ziemi.
  Tu wszystkie amen z tajemnc radosnych, światłu, bolesnych i chwalebnych znajdują wypełnienie.
  Takie tajemnice i w naszym życiu muszą zaistnieć.
  Wszystkie.
  Zwycięstwo jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi.
  Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję.
  Maryjo, już teraz zwyciężaj w naszych sercach, w naszych rodzinach, w relacjach.
  Zakróluj w naszych myślach, pragnieniach, słowach i uczynkach.
  Obejmij władzę nad naszą przeszłością,
  zakróluj nad teraźniejszością,
  prowadź naszą przyszłość abyś zwyciężyła w nas, wokół nas i poprzez nas.
  Ogłaszamy Ciebie naszą Królową Maryjo.
  Prowadź do Ojca, przez Syna w Duchu Świętym. Amen.
 • Dziś kolejna sobota października.
  Wrzucam tekst adoracji i rozważań różańcowych.

  Tajemnice radosne

  Witaj Panie Jezu.
  Jesteś.
  Dziękujemy za Twoją święta , cichą obecność.
  Dziękujemy za dłonie kapłana, które Ciebie na ołtarz sprowadzają.
  "Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas"
  Przyjdź Duchu Święty przymnoż nam wiary.
  Przyjdź z łaską pobożności i bojaźni Bożej.
  Przyjdź, Ty sam poprowadź.
  Ty sam módl się w nas.
  Uczyń ten czas prawdziwym spotkaniem z Żywym Bogiem, który jest miłością i prosi o miłość.
  Jesteśmy, tu dziś aby Tobie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie odpowiadać naszą małą miłością na Twoją miłość bez granic.
  Niech każdy nasz oddech, każde uderzenie serca powtarza dziś Tobie nieustannie:
  "Jezu, kocham Cię,
  Jezu, kocham Cię,
  Jezu, kocham Cię."
  I pomóż kochać bardziej.
  Klęcząc tu przed Tobą chcemy adorować Cię we wszystkich tabernakulach świata, w których nikt Ciebie nie adoruje.
  Kochać, gdzie nikt nie kocha.
  Duchu pomóż kochać bardziej.
  Maryjo ucz trwać w uwielbieniu ofiarowaniu, adorując Twojego Syna tak, jak On pragnie być adorowany i ukochany.
  W Twoje ręce Matko ten czas naszej adoracji i modlitwy różańcowej oddajemy

  W imię Ojca....

  1. Tajemnica radosna Zwiastowanie

  Jak bardzo wypełnione miłością musiało być serca Maryi w tajemnicy zwiastowania.
  Jak bardzo musiało kochać, aby trwać, gotowe, by usłyszeć i odpowiedzieć.
  I zgodzić się, nie zważając na to, co powiedzą ludzie.
  Nie analizując, jak bardzo zmieni to ułożone już plany, pragnienia.
  Jak bardzo może być i z dużym prawdopodobieństwem będzie trudno. Nawet bardzo trudno.

  Jak ogromną jest Twoja miłość Maryjo w tajemnicy zwiastowania.
  Naucz choć odrobinę kochać jak Ty.
  Trwać jak Ty.
  Słuchać i odpowiadać jak Ty.
  I wytrwać w decyzji, gdy anioł odejdzie, a pozostaną tylko trudne jej konsekwencje.

  2. Nawiedzenie św. Elżbiety

  Tajemnica serca wypełnionego miłością to kochanie coraz większe.
  To wyprawa z pośpiechem w góry.
  Pomimo trudnej drogi.
  Pomimo dużej odległości.
  Pomimo błogosławionego stanu i godności wybrania.
  Prawdziwie kochające serce biegnie, by służyć.
  Pomimo.
  I bezinteresownie. Nie dla uznania, poklasku, samozadowolenia.
  W pokorze i uniżeniu.
  Ze świadomością, skąd pochodzi ta przeogromna moc, która daje siłę i natchnienie.
  Tylko takie serce może wyśpiewać "Magnificat:
  " Wielbi dusza moja Pana,
   i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
  Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
  Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
  Święte jest Jego imię".

  Wtedy może zstąpić Duch i napełnić Elżbietę, aż tak, że wyda ona okrzyk, że poruszy się dzieciątko w jej łonie.
  Taka jest miłość, która jest z Boga.
  Która przemienia najgłębiej.
  Maryjo choć odrobinę pomóż kochać, służyć i nieść w sobie Boga, jak Ty..


  3. Narodzenie Pana Jezusa

  „Maryja jest Tą, która potrafi przemienić stajnię dla zwierząt w dom Jezusa, ze skromnymi pieluszkami i z olbrzymią czułością” (Evangelii gaudium, 286).
  Maryjo, jak wtedy weszłaś do betlejemskiej groty tak dziś wejdź do naszych serc.
  Przemień je w dom dla Boga.
  Bo tak trudno uwierzyć, że On chce narodzić się w naszych sercach.
  Przecież tak bardzo niegodne Jego majestatu i tyle w nich zła, słabości, grzechu i brudu niewierności.
  Szatan robi wszystko, by przekonać, że to niemożliwe, żeby Bóg chciał do nas przyjść i w nas być.

  A Ty Panie tak bardzo pragniesz zostać przyjęty z największą miłością na jaką nas stać, ale i w największej prawdzie o nas.
  Bez obłudy, zakłamania, pozorów i sztuczności.
  W pokorze, uniżeniu i uwielbieniu.
  Narodziłeś się w stajni, byśmy nie mieli wątpliwości, że nie przeszkadzają Ci takie marne warunki.
  Jeśli do nich zostaniesz zaproszony razem z Maryją i Józefem to właśnie to wszystko słabe i grzeszne rozbłyśnie świętością i chwałą, jak betlejemska grota.
  I tylko wtedy.
  Sami z siebie, swoją mocą nigdy nie przygotujemy tak serca by było godne przyjąć Ciebie.

  Cud Bożego Narodzenia zaczyna się od zaproszenia i uchylenia drzwi.

  Maryjo pomóż przemieniać nasze serca w dom dla Jezusa
  Niech w nich będzie Boże Narodzenie.
  Dziś i nieustannie.

  4.Ofiarowanie Pana Jezusa

  Symeon „wziął Dzieciątko na ręce i wielbił Boga”.
  Rozpoznał w Nim Zbawcę.
  Bo latami „oczekiwał pocieszenia Izraela”.
  Rozpoznał, kim jest Jezus, bo Go oczekiwał.
  Jeśli czekamy na Jezusa, to się doczekamy.
  Jeśli wypatrujemy, to Go ujrzymy.
  Nasze czekanie jest potrzebne. To ofiara, która przygotowuje serce, oczyszcza, byśmy mogli rozpoznać Jezusa, wziąć Go na ręce, przytulić jak największy skarb i wielbić Boga jak Symeon.
  Daj Panie naszym sercom tęsknotę za spotkaniem.
  Pomóż trwać oczekując.
  I ciągle pragnąć.

  5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

  „Czemuście Mnie szukali?” zapytał Jezus Maryję i Józefa, gdy Go odnaleźli w świątyni jerozolimskiej.
  Nie padła żadna odpowiedź. Przecież to oczywiste. Rodzice z bólem serca szukali swojego ukochanego dziecka, które zgubili.
  A gdyby tak dziś do nas padło to pytanie Jezusa:
  "Czemu mnie szukacie?"
  Dlaczego Cię Panie szukam? Dlaczego się modlę?
  Dlaczego przychodzę?
  Może to przyzwyczajenie, wychowanie, tradycja, pobożna poza?
  Może potrzebuję sił, by radzić sobie z trudami życia?
  Gdy dziś mnie zapytasz "czemu Mnie szukasz?"
  Jaka będzie moja odpowiedź?

  Maryja i Józef, z bólem serca szukali bo ukochali ponad wszystko.
  A gdy znaleźli Jezus poszedł z nimi i był im poddany.

  Dopiero kiedy moja odpowiedź będzie chociaż odrobinę taka, jak ich, a kochające serce szukające zaboli tęsknotą.
  Dopiero kiedy najgłębszym powodem szukania będzie miłość, Bóg pozwoli się odnaleźć tak naprawdę, spotkać i zabrać w codzienność.
  To miłość przemienia wszystko.
  Maryjo, Święty Józefie nauczcie, jak szukać Jezusa.
  Żeby znaleźć, za każdym razem, gdy pójdziemy i nie zauważymy, że bez Niego.
  Podziękował(a) 2Basja Ganna4
 • Kochani - dziś pierwsza sobota listopada.
  Wklejam rozważania do Adoracji i modlitwy różańcowej.
  Tajemnice chwalebne, a modlitwa za zmarłych, konających i dusze w czyśćcu cierpiące.
  Zapraszam.
 • edytowano listopada 2023
  Pierwsza sobota - listopad 2023

  Adoracja:
  Witaj Jezu. Jesteś.
  Dziękujemy za Twoją świętą, cichą obecność w Najświętszym Sakramencie.
  Dziękujemy za dłonie kapłana, które Ciebie na ołtarz sprowadzają.
  Boże żywy i żyjący na wieki.
  Ty zwyciężyłeś zło, grzech, i śmierć.
  Sprawiłeś, że śmierć nie ma już władzy, bo Ty jesteś Panem życia i chcesz tym życiem obdarzać na całą wieczność.
  Bądź uwielbiony Panie Jezu.

  Dziś w pierwszą sobotę listopada przychodzimy, by modlić się za zmarłych, za konających, za dusze w czyśćcu cierpiące.
  Chcemy trwać w uwielbieniu dziękując za ich życie, całe dobro, które dzięki nim się dokonało.
  Chcemy w pokorze i uniżeniu przepraszać za ich grzechy i zaniedbania.
  Ofiarowywać siebie, a naszą małą miłością i uwielbieniem wynagradzać Twojemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkie grzechy i zaniedbania - naszych bliskich zmarłych, wszystkich zmarłych z naszych rodzin, z naszej parafii, Ojczyzny, Kościoła i całego świata.

  W Twoje ręce Maryjo ten czas Adoracji i modlitwy różańcowej oddajemy.

  Przyjdź Duchu Święty,
  Prowadź tak, jak Ty chcesz, na Twoją chwalę i dla zbawienia wielu.

  Jest taka pieśń, której słowa niech dziś będą naszym wołaniem na tej adoracji, a Twoje Żywe Słowo niech dziś prowadzi nas w rozważaniach i modlitwie różańcowej.

  "Powietrzem moim jest
  Obecność Twoja, święta w sercu mym.
  Powszednim chlebem mym
  Twe żywe słowo dane mi dziś.

  Bez Ciebie nie mogę już żyć…
  Dla Ciebie me serce chce bić…"

  W Imię Ojca...

  Pierwsza tajemnica chwalebna:
  Zmartwychwstanie Pana Jezusa

  "Jezus powiedział do Marty:
  "Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem.
  Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie.
  Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
  Wierzysz w to?"

  Wierzysz w to?

  Tajemnica 2.
  Wniebowstąpienie Pana Jezusa

  "Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.
  On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie.
  Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia."

  "które jest zachowane dla was w niebie.
  Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia."

  3. Zesłanie Ducha Świętego

  "Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości.
  Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
  Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą."

  "Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą."

  4. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

  Wtedy rzekła Maryja:
  „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
  Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
  Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
  gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię –
  i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją”.

  „Wielbi dusza moja Pana"

  5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

  „Oto ja służebnica Pańska” .
  Mało w Piśmie Świętym Twoich i o Tobie słów Maryjo.
  Ale ukoronowana na Królową nieba i ziemi pokazujesz, że miłość, oddanie siebie i cicha służba Bogu i ludziom to jest panowanie i największa władza – nie nad innymi, ale nad sobą, nad egoizmem, słabością, wygodnictwem. Nad złem, grzechem i śmiercią.
  Miłość, oddanie i cicha służba Bogu i ludziom.
  Wielkość człowieka trzeba mierzyć zdolnością do miłości, która wyraża się w służbie.
  Kto kocha i służy, ten posiada królewską godność.

  "Oto ja, służebnica pańska"

  Modlitwa na zakończenie:
  W listopadzie przypada też wspomnienie św. Gertrudy. Na zakończenie pomódlmy się modlitwą, którą w czasie objawień podyktował jej Pan Jezus obiecując, że będzie uwalniał 1000 dusz z czyśćca, za każde jej odmówienie:

  MODLITWA ŚW. GERTRUDY, uwalniająca 1000 dusz z czyśćca

  "Ojcze Przedwieczny,
  ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego,
  Pana naszego, Jezusa Chrystusa
  w połączeniu ze wszystkimi
  Mszami świętymi
  dzisiaj na całym świecie odprawianymi,
  za dusze w Czyśćcu cierpiące,
  za umierających,
  za grzeszników na świecie,
  za grzeszników w Kościele powszechnym,
  za grzeszników w mojej rodzinie,
  a także w moim domu. Amen"

  "Panie Jezu, prosimy Cię przez Twoją chwałę i przez zasługi Twojej Świętej Matki, abyś nawrócił grzeszników, pomógł konającym, uwolnił dusze czyśćcowe i udzielił wszystkim nam łaski dobrego życia i dobrej śmierci, i dopuścił do uczestnictwa w Twojej chwale, by oglądać Cię pewnego dnia twarzą w twarz i kochać Cię przez całą wieczność. Amen."
  Podziękował(a) 1Basja
 • I wspomniana na początku pieśń:

 • Kochani - dziś pierwsza sobota miesiąca.
  Świeżutkie, jeszcze ciepłe rozważania ;)
  Zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę.
  Dziś, na progu Adwentu tajemnice radosne.
 • Grudzień 2023

  Adoracja

  Witaj Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie.
  Cały Twój majestat tu, przed nami, ukryty pod postacią małej Hostii.
  Witaj Panie, który jesteś.
  Tak cichy i pokorny, że można nie zauważyć i przejść pomimo.
  Bądź uwielbiony za Twoją obecności.
  Cichą i świętą.
  I niezmienną.
  Bądź uwielbiony za posługę kapłana, który Ciebie na ołtarz sprowadza.
  Bądź uwielbiony w Twojej miłości, której nikt i nic nie może zmienić.
  Przyjdź Duchu Święty przymnóż nam wiary, pomóż kochać bardziej, uwielbiać bardziej i trwać w oczekiwaniu, i tęsknić za spotkaniem.
  Przyjdź z łaską pobożności i bojaźni Bożej.
  Poprowadź Duchu Święty.

  Maryjo bądź z nami szczególnie w tym czasie Adwentu, który przed nami.
  Naucz trwać, oczekiwać, tęsknić. I kochać. Bardziej.

  W pierwszą sobotę miesiąca jesteśmy, by odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy naszą modlitwą wynagradzać za wszystkie grzechy i zaniedbania nasze, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata.
  Za wszystko, co rani Twoje Niepokalane Serce i Najświętsze Serca Twojego Syna.

  W Twoje ręce Maryjo ten czas adoracji i modlitwy różańcowej oddajemy.

  W Imię Ojca...

  Tajemnice radosne różańca świętego

  Tajemnica pierwsza - Zwiastowanie

  Żeby usłyszeć anioła, który przychodzi, potrzeba ciszy. Czuwania, gotowości, pragnienia i zasłuchania
  Szczególnie w tym czasie Adwentu pomóż nam Maryjo trwać w oczekiwaniu.
  Naucz, jak pragnąć i tęsknić, jak czekać i kochać, by móc usłyszeć anioła, który zawsze i do każdego chce powiedzieć najpierw: "Nie bój się".
  Cokolwiek będzie dalej 'Ty się nie bój".
  Nie bój się. Bóg przyjdzie.

  2. tajemnica radosna Nawiedzenie

  A gdy Bóg przyjdzie, zostanie dostrzeżony i przyjęty, i zamieszka w sercu to jest tak wielka radość, że biegnie się z pośpiechem, że chce się nieść Go innym, pokazać i służyć.
  I On jest widoczny. I nie potrzeba nawet o Nim mówić, bo widać Go w oczach, uśmiechu, w słowach i gestach.
  Ucz Maryjo, by tak jak Ty nieść Boga w sobie do innych i nieustannie śpiewać razem z Tobą Twój hymn uwielbienia:
  "Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy."
  "Wielbi dusza moja Pana "

  3. Tajemnica radosna -
  Narodzenie

  Bóg przychodzi na świat w ukryciu,
  Żyje 30lat w ukryciu.
  I zmartwychwstaje w ukryciu. Największe dzieła Boże dokonują się z dala od oczu możnych, ciekawskich, szukających sensacji.
  W ukryciu, ciszy i pokorze.
  I tak bardzo inaczej niż wszyscy się spodziewają i oczekują.
  Dziś także.
  To, co zbawcze i najbardziej wartościowe dzieje się w ukryciu, ciszy i pokorze.
  Daleko od kamer i mass mediów.
  Bóg żyje i zbawia.
  "W ciszy i przy blasku świec Cud największy dzieje się ".
  Bóg co chwilę rodzi się na ołtarzach świata.
  A w głębi ludzkich serc dokonują się spotkania z żywym Bogiem, który mówi, i staje się Bogiem bliskim. Spotkania, które przemieniają życie, przewartościowują wszystko i niebo już tu na ziemi staje się.
  Tylko potrzeba wiary i gotowości na to, że będzie bardzo inaczej niż byśmy chcieli czy się spodziewali.
  Jak wtedy tak i dziś.
  W ciszy i pokorze.
  Maryjo, uproś nam łaskę ciszy i pokory, i serce wrażliwe na obecność Boga, który rodzi się, jest i zbawia właśnie ten świat, niezależnie od tego, o czym głośno.

  4. Tajemnica radosna
  Ofiarowanie

  Aby spotkać trzeba wierzyć w spotkanie, i pragnąć, i wytrwale przychodzić i czekać jak starzec Symeon, jak prorokini Anna .
  Duchu Święty - prowadź nas do spotkania z żywym Bogiem.
  Pomóż wytrwale trwać w oczekiwaniu, by móc w końcu rozradować się spotkaniem, jak oni.

  5. Tajemnica radosna
  Znalezienie

  Można przyjść do świątyni, być na mszy, słuchać, śpiewać, modlić się, przyklękać, nawet pójść do Komunii, a wrócić do ławki bez Niego,
  A po wszystkim wyjść z kościoła i nie zauważyć, że też bez Niego.
  I żyć jakby nic nie zaszło. I nic się nie zmienia.
  Rutyna, tradycja, a serce obojętne i zimne.
  Kocham czy tylko przychodzę? Spełniam zewnętrzne praktyki, wykonuje automatycznie wyuczone gesty czy szukam i dotykam Boga żywego.
  Maryjo św. Józefie kształtujcie tak nasze serca, by zauważały gdy zgubią Boga, by tęskniły i szukały.
  I by bolało, za każdym razem, gdy stracimy Go z oczu w naszej zabieganej codzienności.


  Modlitwa na zakończenie:
  (Modlitwa Anioła z Fatimy):

  "O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
  Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.
  Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników."
  Podziękował(a) 1Shrekowa
 • Myślę sobie jaką pieśń...
  Może tą...
  "W ciszy i przy blasku świec Cud największy dzieje się"


 • Tylko obrazek mało adwentowy ;) , ale pieśń piękna.
  I w temacie.
 • @AgataZi a nie czytacie tego dłuższego 15 minut owego rozważania???

  Też lecę na Mszę. Nie jest łatwo po nocnej adoracji pierwszopiątkową. Ale cieszę się, że te soboty są. Jestem odpowiedzialna za te soboty. Sama prowadzę modlitwy i rozważania.
 • Nie. Mam tylko 30minut i mam się zmieścić :) .
  Z adoracją i różańcem. Ledwo ledwo. Z reguły przedłużę, chociaż mam nie. 7:30 różaniec, o 8:00 już msza.
 • Ale wymogiem chyba jest to dłuższe rozważanie?

Zostaw komentarz

PogrubionyKursywaPrzekreślenieLista numerowanaLista nieuporządkowana
Emoji
Attach file
Attach image
Wyrównaj do lewejWyśrodkujWyrównaj do prawejPrzełącz widok HTMLPrzełącz pełna stronaPrzełącz światła
Upuść obraz/plik